POSLANSTVO:

Razvoj, proizvodnja in trženje v panogah turizma in tradicionalne kulture.

 

VIZIJA:  
V prihodnjih letih si Podgorje želi postati eden večjih dobaviteljev pohištva na področju caravaning-a in yachting-a ter opreme za tradicionalne namene (univerze, knjižnice, šole, muzeje in cerkve).

 

VREDNOTE:

znanje, fleksibilnost, inovativnost, timsko delo in stalni napredek. V ospredje postavljamo partnerstvo, zaupanje in zadovoljstvo vseh sodelujočih v poslovnih  procesih Podgorja (kupci, dobavitelji, lastniki in zaposleni).

caravan, yacht,caravan furniture,caravan furniture supplier, caravan furniture producer,yacht furniture supplier, yacht furniture producer