V Podgorju svoj uspeh gradimo na zaposlenih, njihovem znanju in stalnem učenju, timskem delu, podjetniškem duhu ter učinkoviti izrabi vseh notranjih in zunanjih resursov.

 

Kupcem skušamo biti strateški partner, prepoznaven po visoki kakovosti, razvojni podpori, učinkoviti logistiki in cenovni konkurenčnosti ter si na tak način ustvarjati korak pred konkurenco.

 

Skupaj s svojimi sodelavci iz vodstva si nenehno prizadevam, da kot celota in vsak posameznik delujemo skladno z našim sistemom kakovosti, poslanstvom, vizijo in strategijo ter v smeri stalnega izboljševanja procesov na vseh področjih dela.

caravan, yacht,caravan furniture,caravan furniture supplier, caravan furniture producer,yacht furniture supplier, yacht furniture producer