V Podgorju se zavedamo, da lahko uspešno nastopamo na trgu notranjega pohištva za počitniške prikolice, avtodome, mobilne hiške, navtiko  in  pohištva  specialnih izvedb, le z delovanjem po visokih standardih kakovosti.

 

ISO 9001

Ponosni smo na pridobljeni certifikat kakovosti ISO 9001, ki je odraz našega doslednega izvajanja procesnega pristopa v sistemu vodenja kakovosti. Pridobljen standard je osnovno vodilo za doseganje ciljev kakovosti in stalno izboljševanje poslovanja ter kakovosti proizvodov in storitev za naše kupce. V projekte za obvladovanje kakovosti so vključeni vsi zaposleni.

 

Bonitetna ocena AAA

Podjetje z bonitetno odličnostjo AAA, poslujejo nadpovprečno dobro in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bi v prihodnjih 12 mesecih zabeležilo blokado računov, prisilno poravnavo, stečaj ali izbris družbe.

 

 

 

 

caravan, yacht,caravan furniture,caravan furniture supplier, caravan furniture producer,yacht furniture supplier, yacht furniture producer,caravan,yacht,caravaning,yachting,caravan furniture,caravan furniture supplier, caravan furniture producer,yacht furniture supplier,yacht furniture suppliers,yacht furniture producer,prikolice,Podgorje